+420 734 721 527

Vlhkost

injektáže a plošné injektáže

Jedná se o přerušení kapilárního vzlínání.

 • Vhodné pro zdivo s maximální hmotnostní vlhkostí 7 %
 • Proniká do nejjemnějších kapilár
 • Má hydrofobní účinek
 • Působí na zužování kapilár
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Zamezuje difuzi solí
 • Připraven k okamžité aplikaci

Injektážní silikátový roztok Weber : zásaditý roztok určen k dodatečné vodorovné hydroizolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti. Produkt lze použít i jako speciální impregnaci zdiva zatíženého solemi.

SANAČNÍ OMÍTKY A CLONY

Jedná se o přerušení kapilárního vzlínání.

Proč izolovat zdivo.

 • Chraňte své zdraví – vlhkost podporuje bujení různých druhů plísní což je zdraví škodlivé
 • Zabraňte tepelným ztrátám způsobeným nadměrnou vlhkostí zdiva
 • Odstraníte nevzhledné mapy na vlhkých místech, zbavte se nepříjemného zápachu.
 • Nadměrná vlhkost nevratně  ničí zdivo

Proč využít metodu chemické sanace.

 • Jedná se o prověřenou metodu  přerušení kapilárního vzlínání
 • Minimální narušení statiky objektu
 • Rychlé provedení bez zbytečného bourání
 • Finančně přijatelná a velmi efektivní metoda
 • Nadměrná vlhkost nevratně  ničí zdivo

ODVODŇOVACÍ DRENÁŽE

Jedná se o přerušení kapilárního vzlínání.

 • Bitumenové stěrky
 • Jednosložková (nebo dvousložková) silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů.
 • Díky vysoké flexibilitě přemosťuje trhliny
 • vhodná pro všechny minerální podklady
 • Lze instalovat na suché i mírně vlhké podklady
 • zdivo nemusí být omítnuto
 • nezatěžuje životní prostředí – neobsahuje rozpouštědla

Úroveň spodní vody by měla být pod podlahou sklepa. Odvedení vody z úrovně podzákladí provedeme podélnou drenáží.

Hydrozolaci musíme provést z následujících důvodů: Ochrany proti vstupu vody do konstrukce Ochrany proti zásypu